Politica de Confidentialitate

09 oct.

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Hotel Minerva & Restaurant Nan Jing

Societatea Minerva 92 (denumită „Compania”) este persoana juridică romana, cu sediul în Bucuresti, strada Gheorghe Manu nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti. Compania ştie cât de importantă este confidenţialitatea pentru clienţii noştri şi se străduieste să explice clar modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, transferăm şi stocăm informaţiile dumneavoastra. cu caracter personal. Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică dispozitivelor, site-urilor web, administrate de noi si care se refera la serviciile si produsele noastre (denumite colectiv „Serviciile” noastre). Prezenta Politica de confidențialitate se aplică indiferent dacă utilizaţi un computer, un telefon mobil, o tabletă, ori alt dispozitiv inteligent pentru a accesa Serviciile noastre. Va informam ca intelegem să luăm masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare.
Mai jos veţi găsi principalele mesaje incluse în Politica noastră de confidenţialitate.

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informaţiile pe care ni le furnizaţi direct. Compania nu va colecta si prelucra nicio data personala a dumneavoastra cu ocazia vizitării paginii/paginilor web a/ale companiei, acestea fiind colectate numai in cazul in care acestea vor fi furnizate de dumneavoastra in mod voluntar, in vederea incheierii unui contract/ in cadrul demersurilor facute de dumneavoastra inainte de incheierea unui contract.
Dacă veţi comanda /rezerva un produs sau un serviciu cu plată de la noi, vă vom solicita numele, informaţiile de contact, adresele de livrare şi de facturare, adresa de e-mail, număr de telefon, precum şi informaţiile cardului de credit, pentru a vă procesa comanda/ onora rezervarea.
Va informam ca datele solicitate prin formularele de rezervare / comanda, fisele de anunțare a sosirii si plecării din unitatea de primire turistică, sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, precum si pentru onorarea cererii dumneavoastra /executarea contractului.
Va puteti exercita oricand, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie. Va informam ca datele dumneavoastra personale sunt utilizate in scopurile mentionate mai sus.
Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dumneavoastra de prestare servicii / livrare produse.

Retinerea datelor

Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale, inclusiv pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice.
Nu vom reţine datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele vor fi distruse sau eliminate din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.
Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informaţiile despre dumneavoastra sunt procesate şi reţinute pe baza următoarei logici:
1.cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;
2.conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale;
3.atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, sunt procesate sau atâta timp cât este necesar conform prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare, in vederea identificării in cazul eventualelor dispute juridice ori în scopuri statistice, făcând obiectul unei protecţii corespunzătoare.

Vom utiliza informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:
• pentru a oferi/presta un serviciu solicitat de dumneavoastra;
• pentru a asigura accesul si protectia dumneavoastra in spatiile noastre de cazare;
• pentru a livra produsele comandate de dumneavoastra;
• pentru ținerea evidenţelor interne specifice activităţii de cazare şi servicii de alimentaţie publică;
• în alte scopuri, având consimţământul dumneavoastră separat. De asemenea, este posibil să dorim consimţământul dumneavoastra separat pentru colectarea informaţiilor sau să vă notificăm separat despre modul în care vă colectăm informaţiile cu caracter personal într-un mod care nu este descris în prezenta Politică de confidenţialitate, în funcţie de cerinţele anumitor servicii suplimentare, dacă va fi cazul. In acest caz, veti putea retrage oricând acordul dumneavoastră, fără ca retragerea acetuia să afecteze legalitatea prelucrării efectuate inainte de aceasta retragere.

Utilizarea informatiilor dumneavoastră

Compania procesează datele cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus. Temeiul juridic al Companiei de a prelucra date personale include prelucrări care: sunt necesare pentru executarea contractului dintre dumneavoastra. şi Companie; sunt necesare pentru respectarea cerinţelor legale (de exemplu, pentru a respecta normele de contabilitate în vigoare şi a face dezvăluiri obligatorii autorităţilor legale); necesare pentru interesele legitime ale Companiei (de exemplu, pentru a gestiona relaţia dintre noi şi dumneavoastra şi pentru a asigura protecția patrimoniului Companiei ori clientilor).

Partajarea informatiilor dumneavoastră

Este posibil să dezvăluim informaţiile dumneavoastra intern, în cadrul companiei sau al echipelor relevante, cum ar fi, fără limitare, echipa de relaţii cu clienţii, echipa juridică, echipa financiară, echipa de vânzări, echipa de asistență tehnică. În cazul in care alegeti modalitatea de plata cu cardul a pretului serviciilor / produselor noastre, datele dumneavoastra personale se transferă furnizorului de servicii de plata prin card.
De asemenea, putem dezvălui informaţiile dumneavoastra către următoarele entităţi, numai în măsura în care va fi necesar pentru efectuarea Serviciilor / livrării produselor:
• Partenerilor de afaceri. De asemenea, putem partaja informaţiile dumneavoastra cu parteneri de afaceri de încredere, inclusiv, dar fără limitare, cu operatori de reţele wireless şi cu distribuitorii. Aceste entităţi sunt obligate să asigure securitatea informaţiilor dumneavoastra prin prevederi legale si contractuale, aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.
• Altor părţi, atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau după cum este necesar pentru protejarea Serviciilor noastre. Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dumneavoastra către alte părţi: pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească); pentru a verifica sau a asigura conformitatea cu politicile care reglementează Serviciile noastre; şi pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Companiei sau a clienţilor acesteia.
• Altor părţi cu acordul dumneavoastră sau la indicaţia dumneavoastră. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să partajăm informaţii despre dumneavoastra cu terţe părţi cu care consimţiţi separat sau solicitaţi să efectuăm o asemenea partajare, dacă va fi cazul. In acest caz, veti putea retrage oricând acordul dumneavoastra, fără ca retragerea acestuia să afecteze legalitatea prelucrării efectuate inainte de aceasta retragere.

Mentinerea sigurantei informatiilor dumneavoastră

Tratăm cu multă seriozitate protecţia datelor dumneavoastră şi am implementat măsuri corespunzătoare, fizice şi tehnice, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm în legătură cu serviciile. Totuşi, reţineţi că, deşi luăm măsuri rezonabile ce tin de Companie pentru a vă proteja informaţiile, niciun site web, nicio transmisiune pe internet, niciun computer şi nicio conexiune wireless nu sunt complet sigure.

Transferul de date internaţional

Utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră va implica transferul, stocarea şi procesarea informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal în afara ţării dumneavoastră de reşedinţă către ţări din Spaţiul Economic European, in cadrul acestuia legislaţia privind protecţia datelor fiind la fel de cuprinzătoare decât cele din ţara dumneavoastră. Vom lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legile în vigoare, pentru a ne asigura că informaţiile cu caracter personal rămân protejate.

Drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dumneavoastră pe care le colectăm şi de a ne cere să corectăm inexactităţile din aceste informaţii, de a obiecta sau de a solicita restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dumneavoastră.
Vă vom furniza in mod gratuit informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei astfel de cereri în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care ati formulat o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care solicitati un alt format.
Aveti posibilitatea de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere din Romania şi de a introduce o cale de atac judiciară.
În cazul în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menţionată mai sus, vom putea solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

În conformitate cu legislaţia aplicabilă, este posibil să refuzăm procesarea unor solicitări care se repetă în mod nerezonabil, necesită un efort tehnic disproporţionat, pun în pericol confidenţialitatea altor persoane, sunt extrem de nepractice sau a unor solicitări de accesare care nu sunt cerute de legea locală. În cazul în care cererile dvs sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, vom avea posibilitatea să percepem o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuzăm să dăm curs cererii.
Dacă doriţi să solicitaţi accesarea informaţiilor dumneavoastră, ori dacă aveti intrebări cu privire la politica de confidentialitate, contactaţi-ne la adresa gdpr@minerva.ro. Dacă aveti întrebări legate de securitatea datelor personale, acestea pot fi trimise către DPO MIHAI LAURA, dpo@minerva.ro , telefon 0726996600.
Dacă solicitaţi ştergerea informaţiilor personale, înţelegeţi că este posibil să nu mai puteţi accesa ori utiliza Serviciile companiei şi că informaţiile personale rămase pot continua să existe pentru o anumită perioadă în evidenţele şi arhivele Companiei, în conformitate cu legile în vigoare, dar că, Compania nu va utiliza aceste informaţii în scopuri comerciale. Înţelegeţi că, deşi solicitaţi ştergerea, Compania îşi rezervă dreptul de a reţine informaţiile dvs. cu caracter personal sau o parte relevantă a acestora, în conformitate cu secţiunea privind „Reţinerea datelor” şi cu legile în vigoare. Compania poate suspenda, limita sau încheia accesul dumneavoastră la site-ul web din cauza încălcării Condiţiilor de utilizare, atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Companiei sau a oricăruia dintre partenerii de afaceri, angajaţii sau clienţii noştri.

Contactati-ne

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.
Dacă aveţi anumite întrebări, contactaţi-ne la adresa: Bucuresti, Strada Gheorghe Manu nr. 2-4, Sector 1, Ofiter de Date cu Caracter Personal- Mihai Laura, dpo@minerva.ro , telefon 0726996600. De asemenea, dacă doriţi să vă exercitaţi dreptul de accesare, de modificare, de ştergere/eliminare, de obiecţie, de restricţionare a procesării sau de portabilitate, ori dacă doriti să ne contactați, puteti folosi adresa gdpr@minerva.ro
Puteţi să depuneţi o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă legea în vigoare. Puteţi găsi detalii despre autoritatea de supraveghere din Romania pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână